เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรุณาอ่านข้อมูลและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าโดยละเอียดก่อนซื้อสินค้า

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และจะรับเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณี ที่สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือส่งผิด)
หรือชำรุดจากการส่งสินค้าเท่านั้น
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ : 092-760-4872
(เวลาทำการ ตั้งแต่ 09:00-12:00 และ 13:00-17:00 น.)